Arabiska för samlas, sammankallas

in3aqada
ﺍِﻧﻌَﻘَﺪَ
samlas, sammankallas – dåtid han
yan3aqidu
ﻳَﻨﻌَﻘِﺪُ
samlas, sammankallas – nutid han

Det arabiska verbet för att samlas, sammankallas skrivs ﺍِﻧﻌَﻘَﺪَ och uttalas in3aqada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻌَﻘِﺪُ och uttalas yan3aqidu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet samlas, sammankallas består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, qaf som skrivs och uttalas q och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med samlas, sammankallas

Alla bokstäver i samlas, sammankallas

ﺍِﻧﻌَﻘَﺪَ
ﻧـ
ـﻌـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﻌـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
 
alef
nun
n
ayn
3
qaf
q
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för samlas, sammankallas består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﻌَﻘَﺪَ och uttalas in3aqada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för samlas, sammankallas

infa3ala blir in3aqada

Vi har sett att det arabiska ordet för samlas, sammankallas skrivs ﺍِﻧﻌَﻘَﺪَ och uttalas in3aqada. Ordet följer mönstret verb form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infa3ala och ordets rotbokstäver är 3, q och d, blir ordet in3aqada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som samlas, sammankallas

Böjningsformer av samlas, sammankallas

dåtid
nutid
han
in3aqada
ﺍِﻧﻌَﻘَﺪَ
han - dåtid
yan3aqidu
ﻳَﻨﻌَﻘِﺪُ
han - nutid
hon
in3aqadat
ﺍِﻧﻌَﻘَﺪَﺕ
hon - dåtid
tan3aqidu
ﺗَﻨﻌَﻘِﺪُ
hon - nutid
jag
in3aqadtu
ﺍِﻧﻌَﻘَﺪﺕُ
jag - dåtid
'an3aqidu
ﺃَﻧﻌَﻘِﺪُ
jag - nutid