Arabiska för förvirrad, förvrängd

mushawwash
ﻣُﺸَﻮَّﺵ
förvirrad, förvrängd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förvirrad, förvrängd uttalas mushawwash och skrivs ﻣُﺸَﻮَّﺵ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förvirrad, förvrängd består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och shin som skrivs ﺵ och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förvirrad, förvrängd

Alla bokstäver i förvirrad, förvrängd

ﻣُﺸَﻮَّﺵ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﻮ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
mim
m
shin
sh
waw
w
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för förvirrad, förvrängd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺸَﻮَّﺵ och uttalas mushawwash.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver