Arabiska för krånglighet

ta3qiid
ﺗَﻌﻘِﻴﺪ
krånglighet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för krånglighet uttalas ta3qiid och skrivs ﺗَﻌﻘِﻴﺪ.

Förutom grundformen finns krånglighet i:

ta3qiidaat
ﺗَﻌﻘِﻴﺪَﺍﺕ
krånglighet – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet krånglighet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet krånglighet består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, qaf som skrivs och uttalas q och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med krånglighet

Alla bokstäver i krånglighet

ﺗَﻌﻘِﻴﺪ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
ta
t
ayn
3
qaf
q
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för krånglighet består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻌﻘِﻴﺪ och uttalas ta3qiid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för krånglighet

taf3iil blir ta3qiid

Vi har sett att det arabiska ordet för krånglighet skrivs ﺗَﻌﻘِﻴﺪ och uttalas ta3qiid. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är 3, q och d, blir ordet ta3qiid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som krånglighet