Arabiska för dogma, tro, övertygelse

mu3taqad
ﻣُﻌﺘَﻘَﺪ
dogma, tro, övertygelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dogma, tro, övertygelse uttalas mu3taqad och skrivs ﻣُﻌﺘَﻘَﺪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dogma, tro, övertygelse består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dogma, tro, övertygelse

Alla bokstäver i dogma, tro, övertygelse

ﻣُﻌﺘَﻘَﺪ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
 
mim
m
ayn
3
ta
t
qaf
q
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för dogma, tro, övertygelse består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌﺘَﻘَﺪ och uttalas mu3taqad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dogma, tro, övertygelse

mufta3al blir mu3taqad

Vi har sett att det arabiska ordet för dogma, tro, övertygelse skrivs ﻣُﻌﺘَﻘَﺪ och uttalas mu3taqad. Ordet följer mönstret passivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3al och ordets rotbokstäver är 3, q och d, blir ordet mu3taqad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dogma, tro, övertygelse