Arabiska för vattentät

mushamma3
ﻣُﺸَﻤَّﻊ
vattentät – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vattentät uttalas mushamma3 och skrivs ﻣُﺸَﻤَّﻊ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vattentät består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vattentät

Alla bokstäver i vattentät

ﻣُﺸَﻤَّﻊ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
shin
sh
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för vattentät består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺸَﻤَّﻊ och uttalas mushamma3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver