Arabiska för ledare, oganisatör

mudabbir
ﻣُﺪَﺑِّﺮ
ledare, oganisatör – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ledare, oganisatör uttalas mudabbir och skrivs ﻣُﺪَﺑِّﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ledare, oganisatör består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ledare, oganisatör

Alla bokstäver i ledare, oganisatör

ﻣُﺪَﺑِّﺮ
ﻣـ
ـﺪ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺪ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
mim
m
dal
d
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ledare, oganisatör består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺪَﺑِّﺮ och uttalas mudabbir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ledare, oganisatör

mufa33il blir mudabbir

Vi har sett att det arabiska ordet för ledare, oganisatör skrivs ﻣُﺪَﺑِّﺮ och uttalas mudabbir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är d, b och r, blir ordet mudabbir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ledare, oganisatör