Arabiska för tränare

mudarrib
ﻣُﺪَﺭِّﺏ
tränare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tränare uttalas mudarrib och skrivs ﻣُﺪَﺭِّﺏ.

Om ljudfilerna
Kategori: sport
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet tränare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tränare består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tränare

Alla bokstäver i tränare

ﻣُﺪَﺭِّﺏ
ﻣـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
dal
d
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för tränare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺪَﺭِّﺏ och uttalas mudarrib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tränare

mufa33il blir mudarrib

Vi har sett att det arabiska ordet för tränare skrivs ﻣُﺪَﺭِّﺏ och uttalas mudarrib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är d, r och b, blir ordet mudarrib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tränare