Arabiska för uppskjutare

musawwif
ﻣُﺴَﻮِّﻑ
uppskjutare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uppskjutare uttalas musawwif och skrivs ﻣُﺴَﻮِّﻑ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppskjutare består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppskjutare

Alla bokstäver i uppskjutare

ﻣُﺴَﻮِّﻑ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
sin
s
waw
w
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för uppskjutare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴَﻮِّﻑ och uttalas musawwif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uppskjutare

mufa33il blir musawwif

Vi har sett att det arabiska ordet för uppskjutare skrivs ﻣُﺴَﻮِّﻑ och uttalas musawwif. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är s, w och f, blir ordet musawwif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uppskjutare