Arabiska för avstånd

bu3d
ﺑُﻌﺪ
avstånd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avstånd uttalas bu3d och skrivs ﺑُﻌﺪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet avstånd

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avstånd består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avstånd

Alla bokstäver i avstånd

ﺑُﻌﺪ
ﺑـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
beh
b
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för avstånd består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑُﻌﺪ och uttalas bu3d.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avstånd

fu3l blir bu3d

Vi har sett att det arabiska ordet för avstånd skrivs ﺑُﻌﺪ och uttalas bu3d. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är b, 3 och d, blir ordet bu3d.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avstånd