Arabiska för avgå, ge sig av

irtaHala
ﺍِﺭﺗَﺤَﻞَ
avgå, ge sig av – dåtid han
yartaHilu
ﻳَﺮﺗَﺤِﻞُ
avgå, ge sig av – nutid han

Det arabiska verbet för att avgå, ge sig av skrivs ﺍِﺭﺗَﺤَﻞَ och uttalas irtaHala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﺗَﺤِﻞُ och uttalas yartaHilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avgå, ge sig av består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Ha som skrivs och uttalas H och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avgå, ge sig av

Alla bokstäver i avgå, ge sig av

ﺍِﺭﺗَﺤَﻞَ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻞ
 
ـﺎ
ـﺮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
ra
r
ta
t
Ha
H
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för avgå, ge sig av består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺭﺗَﺤَﻞَ och uttalas irtaHala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avgå, ge sig av

ifta3ala blir irtaHala

Vi har sett att det arabiska ordet för avgå, ge sig av skrivs ﺍِﺭﺗَﺤَﻞَ och uttalas irtaHala. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är r, H och l, blir ordet irtaHala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avgå, ge sig av

Böjningsformer av avgå, ge sig av

dåtid
nutid
han
irtaHala
ﺍِﺭﺗَﺤَﻞَ
han - dåtid
yartaHilu
ﻳَﺮﺗَﺤِﻞُ
han - nutid
hon
irtaHalat
ﺍِﺭﺗَﺤَﻠَﺖ
hon - dåtid
tartaHilu
ﺗَﺮﺗَﺤِﻞُ
hon - nutid
jag
irtaHaltu
ﺍِﺭﺗَﺤَﻠﺖُ
jag - dåtid
'artaHilu
ﺃَﺭﺗَﺤِﻞُ
jag - nutid