Arabiska för evakueras, leva nomadliv

taraHHala
ﺗَﺮَﺣَّﻞَ
evakueras, leva nomadliv – dåtid han
yataraHHalu
ﻳَﺘَﺮَﺣَّﻞُ
evakueras, leva nomadliv – nutid han

Det arabiska verbet för att evakueras, leva nomadliv skrivs ﺗَﺮَﺣَّﻞَ och uttalas taraHHala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺮَﺣَّﻞُ och uttalas yataraHHalu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet evakueras, leva nomadliv består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Ha som skrivs och uttalas H och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med evakueras, leva nomadliv

Alla bokstäver i evakueras, leva nomadliv

ﺗَﺮَﺣَّﻞَ
ﺗـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
ra
r
Ha
H
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för evakueras, leva nomadliv består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺮَﺣَّﻞَ och uttalas taraHHala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för evakueras, leva nomadliv

tafa33ala blir taraHHala

Vi har sett att det arabiska ordet för evakueras, leva nomadliv skrivs ﺗَﺮَﺣَّﻞَ och uttalas taraHHala. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är r, H och l, blir ordet taraHHala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som evakueras, leva nomadliv

Böjningsformer av evakueras, leva nomadliv

dåtid
nutid
han
taraHHala
ﺗَﺮَﺣَّﻞَ
han - dåtid
yataraHHalu
ﻳَﺘَﺮَﺣَّﻞُ
han - nutid
hon
taraHHalat
ﺗَﺮَﺣَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tataraHHalu
ﺗَﺘَﺮَﺣَّﻞُ
hon - nutid
jag
taraHHaltu
ﺗَﺮَﺣَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'ataraHHalu
ﺃَﺗَﺮَﺣَّﻞُ
jag - nutid