Arabiska för avgå, lämna

raHala
ﺭَﺣَﻞَ
avgå, lämna – dåtid han
yarHalu
ﻳَﺮﺣَﻞُ
avgå, lämna – nutid han

Det arabiska verbet för att avgå, lämna skrivs ﺭَﺣَﻞَ och uttalas raHala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﺣَﻞُ och uttalas yarHalu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avgå, lämna består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Ha som skrivs och uttalas H och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avgå, lämna

Alla bokstäver i avgå, lämna

ﺭَﺣَﻞَ
ﺣـ
ـﻞ
 
ﺣـ
ـﻞ
 
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ra
r
Ha
H
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för avgå, lämna består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﺣَﻞَ och uttalas raHala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avgå, lämna

fa3ala blir raHala

Vi har sett att det arabiska ordet för avgå, lämna skrivs ﺭَﺣَﻞَ och uttalas raHala. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är r, H och l, blir ordet raHala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avgå, lämna

Böjningsformer av avgå, lämna

dåtid
nutid
han
raHala
ﺭَﺣَﻞَ
han - dåtid
yarHalu
ﻳَﺮﺣَﻞُ
han - nutid
hon
raHalat
ﺭَﺣَﻠَﺖ
hon - dåtid
tarHalu
ﺗَﺮﺣَﻞُ
hon - nutid
jag
raHaltu
ﺭَﺣَﻠﺖُ
jag - dåtid
'arHalu
ﺃَﺭﺣَﻞُ
jag - nutid