Arabiska för rycka upp

iqtala3a
ﺍِﻗﺘَﻠَﻊَ
rycka upp – dåtid han
yaqtali3u
ﻳَﻘﺘَﻠِﻊُ
rycka upp – nutid han

Det arabiska verbet för att rycka upp skrivs ﺍِﻗﺘَﻠَﻊَ och uttalas iqtala3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﺘَﻠِﻊُ och uttalas yaqtali3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rycka upp består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rycka upp

Alla bokstäver i rycka upp

ﺍِﻗﺘَﻠَﻊَ
ﻗـ
ـﺘـ
ـﻠـ
ـﻊ
 
ﻗـ
ـﺘـ
ـﻠـ
ـﻊ
 
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
qaf
q
ta
t
lam
l
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för rycka upp består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻗﺘَﻠَﻊَ och uttalas iqtala3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rycka upp

ifta3ala blir iqtala3a

Vi har sett att det arabiska ordet för rycka upp skrivs ﺍِﻗﺘَﻠَﻊَ och uttalas iqtala3a. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är q, l och 3, blir ordet iqtala3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rycka upp

Böjningsformer av rycka upp

dåtid
nutid
han
iqtala3a
ﺍِﻗﺘَﻠَﻊَ
han - dåtid
yaqtali3u
ﻳَﻘﺘَﻠِﻊُ
han - nutid
hon
iqtala3at
ﺍِﻗﺘَﻠَﻌَﺖ
hon - dåtid
taqtali3u
ﺗَﻘﺘَﻠِﻊُ
hon - nutid
jag
iqtala3tu
ﺍِﻗﺘَﻠَﻌﺖُ
jag - dåtid
'aqtali3u
ﺃَﻗﺘَﻠِﻊُ
jag - nutid