Arabiska för slangbella

miqlaa3
ﻣِﻘﻠَﺎﻉ
slangbella – maskulinum singular

Det arabiska ordet för slangbella uttalas miqlaa3 och skrivs ﻣِﻘﻠَﺎﻉ.

Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slangbella består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slangbella

Alla bokstäver i slangbella

ﻣِﻘﻠَﺎﻉ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
qaf
q
lam
l
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för slangbella består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﻘﻠَﺎﻉ och uttalas miqlaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för slangbella

mif3aal blir miqlaa3

Vi har sett att det arabiska ordet för slangbella skrivs ﻣِﻘﻠَﺎﻉ och uttalas miqlaa3. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3aal och ordets rotbokstäver är q, l och 3, blir ordet miqlaa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som slangbella