Arabiska för ta ut

qala3a
ﻗَﻠَﻊَ
ta ut – dåtid han
yaqli3u
ﻳَﻘﻠِﻊُ
ta ut – nutid han

Det arabiska verbet för att ta ut skrivs ﻗَﻠَﻊَ och uttalas qala3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﻠِﻊُ och uttalas yaqli3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ta ut består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ta ut

Alla bokstäver i ta ut

ﻗَﻠَﻊَ
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻊ
 
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻊ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
qaf
q
lam
l
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för ta ut består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﻠَﻊَ och uttalas qala3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ta ut

fa3ala blir qala3a

Vi har sett att det arabiska ordet för ta ut skrivs ﻗَﻠَﻊَ och uttalas qala3a. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är q, l och 3, blir ordet qala3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ta ut

Böjningsformer av ta ut

dåtid
nutid
han
qala3a
ﻗَﻠَﻊَ
han - dåtid
yaqli3u
ﻳَﻘﻠِﻊُ
han - nutid
hon
qala3at
ﻗَﻠَﻌَﺖ
hon - dåtid
taqli3u
ﺗَﻘﻠِﻊُ
hon - nutid
jag
qala3tu
ﻗَﻠَﻌﺖُ
jag - dåtid
'aqli3u
ﺃَﻗﻠِﻊُ
jag - nutid