Arabiska för skol-

madrasiyy
ﻣَﺪﺭَﺳِﻲّ
skol- – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skol- uttalas madrasiyy och skrivs ﻣَﺪﺭَﺳِﻲّ.

Förutom grundformen finns skol- i:

madrasiyya
ﻣَﺪﺭَﺳِﻴَّﺔ
skol- – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet skol-

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skol- består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skol-

Alla bokstäver i skol-

ﻣَﺪﺭَﺳِﻲّ
ﻣـ
ـﺪ
ﺳـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﺪ
ﺳـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
mim
m
dal
d
ra
r
sin
s
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för skol- består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻣَﺪﺭَﺳِﻲّ och uttalas madrasiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skol-

maf3al blir madrasiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för skol- skrivs ﻣَﺪﺭَﺳِﻲّ och uttalas madrasiyy. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är d, r och s, blir ordet madrasiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skol-