Arabiska för forskare

daaris
ﺩَﺍﺭِﺱ
forskare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för forskare uttalas daaris och skrivs ﺩَﺍﺭِﺱ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet forskare består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs ﺩ och uttalas d, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med forskare

Alla bokstäver i forskare

ﺩَﺍﺭِﺱ
 
 
ـﺪ
ـﺎ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
dal
d
alef
ra
r
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för forskare består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩَﺍﺭِﺱ och uttalas daaris.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för forskare

faa3il blir daaris

Vi har sett att det arabiska ordet för forskare skrivs ﺩَﺍﺭِﺱ och uttalas daaris. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är d, r och s, blir ordet daaris.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som forskare