Arabiska för lära ut

darrasa
ﺩَﺭَّﺱَ
lära ut – dåtid han
yudarrisu
ﻳُﺪَﺭِّﺱُ
lära ut – nutid han

Det arabiska verbet för att lära ut skrivs ﺩَﺭَّﺱَ och uttalas darrasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺪَﺭِّﺱُ och uttalas yudarrisu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lära ut består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lära ut

Alla bokstäver i lära ut

ﺩَﺭَّﺱَ
 
 
ـﺪ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
dal
d
ra
r
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för lära ut består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺩَﺭَّﺱَ och uttalas darrasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lära ut

fa33ala blir darrasa

Vi har sett att det arabiska ordet för lära ut skrivs ﺩَﺭَّﺱَ och uttalas darrasa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är d, r och s, blir ordet darrasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lära ut

Böjningsformer av lära ut

dåtid
nutid
han
darrasa
ﺩَﺭَّﺱَ
han - dåtid
yudarrisu
ﻳُﺪَﺭِّﺱُ
han - nutid
hon
darrasat
ﺩَﺭَّﺳَﺖ
hon - dåtid
tudarrisu
ﺗُﺪَﺭِّﺱُ
hon - nutid
jag
darrastu
ﺩَﺭَّﺳﺖُ
jag - dåtid
'udarrisu
ﺃُﺩَﺭِّﺱُ
jag - nutid