Arabiska för avsiktlig, informerad

madruus
ﻣَﺪﺭُﻭﺱ
avsiktlig, informerad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avsiktlig, informerad uttalas madruus och skrivs ﻣَﺪﺭُﻭﺱ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avsiktlig, informerad består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs ﺩ och uttalas d, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avsiktlig, informerad

Alla bokstäver i avsiktlig, informerad

ﻣَﺪﺭُﻭﺱ
ﻣـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ـﺮ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
mim
m
dal
d
ra
r
waw
w
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för avsiktlig, informerad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺪﺭُﻭﺱ och uttalas madruus.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avsiktlig, informerad

maf3uul blir madruus

Vi har sett att det arabiska ordet för avsiktlig, informerad skrivs ﻣَﺪﺭُﻭﺱ och uttalas madruus. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är d, r och s, blir ordet madruus.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avsiktlig, informerad