Arabiska för blygsam

mutawaaDi3
ﻣُﺘَﻮَﺍﺿِﻊ
blygsam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blygsam uttalas mutawaaDi3 och skrivs ﻣُﺘَﻮَﺍﺿِﻊ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet blygsam

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blygsam består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Dad som skrivs och uttalas D och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blygsam

Alla bokstäver i blygsam

ﻣُﺘَﻮَﺍﺿِﻊ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ـﺎ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
ta
t
waw
w
alef
Dad
D
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för blygsam består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻮَﺍﺿِﻊ och uttalas mutawaaDi3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blygsam

mutafaa3il blir mutawaaDi3

Vi har sett att det arabiska ordet för blygsam skrivs ﻣُﺘَﻮَﺍﺿِﻊ och uttalas mutawaaDi3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafaa3il och ordets rotbokstäver är w, D och 3, blir ordet mutawaaDi3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blygsam