Arabiska för enkel

basiiT
ﺑَﺴِﻴﻂ
enkel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för enkel uttalas basiiT och skrivs ﺑَﺴِﻴﻂ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns enkel i:

busaTaa'
ﺑُﺴَﻄَﺎﺀ
enkel – maskulinum plural
Kategori: versmått
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet enkel

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet enkel består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, sin som skrivs och uttalas s och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med enkel

Alla bokstäver i enkel

ﺑَﺴِﻴﻂ
ﺑـ
ـﺴـ
ـﻴـ
ـﻂ
 
ﺑـ
ـﺴـ
ـﻴـ
ـﻂ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
beh
b
sin
s
ya
y
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för enkel består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺴِﻴﻂ och uttalas basiiT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för enkel

fa3iil blir basiiT

Vi har sett att det arabiska ordet för enkel skrivs ﺑَﺴِﻴﻂ och uttalas basiiT. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är b, s och T, blir ordet basiiT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som enkel