Arabiska för tema, ämne

mawDuu3
ﻣَﻮﺿُﻮﻉ
tema, ämne – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tema, ämne uttalas mawDuu3 och skrivs ﻣَﻮﺿُﻮﻉ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tema, ämne i:

mawaaDii3
ﻣَﻮَﺍﺿِﻴﻊ
tema, ämne – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet tema, ämne

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tema, ämne består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Dad som skrivs och uttalas D och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tema, ämne

Alla bokstäver i tema, ämne

ﻣَﻮﺿُﻮﻉ
ﻣـ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
waw
w
Dad
D
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för tema, ämne består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻮﺿُﻮﻉ och uttalas mawDuu3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tema, ämne

maf3uul blir mawDuu3

Vi har sett att det arabiska ordet för tema, ämne skrivs ﻣَﻮﺿُﻮﻉ och uttalas mawDuu3. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är w, D och 3, blir ordet mawDuu3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tema, ämne