Arabiska för bära, klä på sig

labisa
ﻟَﺒِﺲَ
bära, klä på sig – dåtid han
yalbasu
ﻳَﻠﺒَﺲُ
bära, klä på sig – nutid han

Det arabiska verbet för att bära, klä på sig skrivs ﻟَﺒِﺲَ och uttalas labisa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻠﺒَﺲُ och uttalas yalbasu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Kategori: kläder
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet bära, klä på sig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bära, klä på sig består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, beh som skrivs och uttalas b och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bära, klä på sig

Alla bokstäver i bära, klä på sig

ﻟَﺒِﺲَ
ﻟـ
ـﺒـ
ـﺲ
 
ﻟـ
ـﺒـ
ـﺲ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
lam
l
beh
b
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för bära, klä på sig består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﺒِﺲَ och uttalas labisa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bära, klä på sig

fa3ila blir labisa

Vi har sett att det arabiska ordet för bära, klä på sig skrivs ﻟَﺒِﺲَ och uttalas labisa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är l, b och s, blir ordet labisa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bära, klä på sig

Böjningsformer av bära, klä på sig

dåtid
nutid
han
labisa
ﻟَﺒِﺲَ
han - dåtid
yalbasu
ﻳَﻠﺒَﺲُ
han - nutid
hon
labisat
ﻟَﺒِﺴَﺖ
hon - dåtid
talbasu
ﺗَﻠﺒَﺲُ
hon - nutid
jag
labistu
ﻟَﺒِﺴﺖُ
jag - dåtid
'albasu
ﺃَﻟﺒَﺲُ
jag - nutid