Arabiska för palats, slott

qaSr
ﻗَﺼﺮ
palats, slott – maskulinum singular

Det arabiska ordet för palats, slott uttalas qaSr och skrivs ﻗَﺼﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns palats, slott i:

quSuur
ﻗُﺼُﻮﺭ
palats, slott – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet palats, slott

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet palats, slott består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Sad som skrivs och uttalas S och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med palats, slott

Alla bokstäver i palats, slott

ﻗَﺼﺮ
ﻗـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
 
qaf
q
Sad
S
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för palats, slott består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺼﺮ och uttalas qaSr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för palats, slott

fa3l blir qaSr

Vi har sett att det arabiska ordet för palats, slott skrivs ﻗَﺼﺮ och uttalas qaSr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är q, S och r, blir ordet qaSr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som palats, slott