Arabiska för blygsam

khuDuu3
ﺧُﻀُﻮﻉ
blygsam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blygsam uttalas khuDuu3 och skrivs ﺧُﻀُﻮﻉ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blygsam består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blygsam

Alla bokstäver i blygsam

ﺧُﻀُﻮﻉ
ﺧـ
ـﻀـ
ـﻮ
 
ﺧـ
ـﻀـ
ـﻮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
kha
kh
Dad
D
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för blygsam består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧُﻀُﻮﻉ och uttalas khuDuu3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver