Arabiska för nedstigande

nuzuul
ﻧُﺰُﻭﻝ
nedstigande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nedstigande uttalas nuzuul och skrivs ﻧُﺰُﻭﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nedstigande består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nedstigande

Alla bokstäver i nedstigande

ﻧُﺰُﻭﻝ
ﻧـ
ـﺰ
 
ﻧـ
ـﺰ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺰ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
nun
n
zayn
z
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för nedstigande består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧُﺰُﻭﻝ och uttalas nuzuul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nedstigande

fu3uul blir nuzuul

Vi har sett att det arabiska ordet för nedstigande skrivs ﻧُﺰُﻭﻝ och uttalas nuzuul. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är n, z och l, blir ordet nuzuul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nedstigande