Arabiska för spännande

muthiir
ﻣُﺜِﻴﺮ
spännande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för spännande uttalas muthiir och skrivs ﻣُﺜِﻴﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv.

Så används ordet spännande

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spännande består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs ﺙ och uttalas th, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spännande

Alla bokstäver i spännande

ﻣُﺜِﻴﺮ
ﻣـ
ـﺜـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺜـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
mim
m
tha
th
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för spännande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Ordet skrivs därför ﻣُﺜِﻴﺮ och uttalas muthiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver