Arabiska för upplyftning, återupplivning

nuhuuD
ﻧُﻬُﻮﺽ
upplyftning, återupplivning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för upplyftning, återupplivning uttalas nuhuuD och skrivs ﻧُﻬُﻮﺽ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet upplyftning, återupplivning består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ha som skrivs och uttalas h och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med upplyftning, återupplivning

Alla bokstäver i upplyftning, återupplivning

ﻧُﻬُﻮﺽ
ﻧـ
ـﻬـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﻬـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
nun
n
ha
h
waw
w
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för upplyftning, återupplivning består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧُﻬُﻮﺽ och uttalas nuhuuD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för upplyftning, återupplivning

fu3uul blir nuhuuD

Vi har sett att det arabiska ordet för upplyftning, återupplivning skrivs ﻧُﻬُﻮﺽ och uttalas nuhuuD. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är n, h och D, blir ordet nuhuuD.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som upplyftning, återupplivning