Arabiska för vad

maadhaa
ﻣَﺎﺫَﺍ
vad –

Det arabiska ordet för vad uttalas maadhaa och skrivs ﻣَﺎﺫَﺍ.

Om ljudfilerna
Ordklass: pronomen.

Så används ordet vad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i vad

ﻣَﺎﺫَﺍ
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ـﺬ
ـﺎ
 
mim
m
alef
dhal
dh
alef
 
 
Det arabiska ordet för vad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﺎﺫَﺍ och uttalas maadhaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver