Arabiska för informera

'akhbara
ﺃَﺧﺒَﺮَ
informera – dåtid han
yukhbiru
ﻳُﺨﺒِﺮُ
informera – nutid han

Det arabiska verbet för att informera skrivs ﺃَﺧﺒَﺮَ och uttalas 'akhbara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨﺒِﺮُ och uttalas yukhbiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet informera

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet informera består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med informera

Alla bokstäver i informera

ﺃَﺧﺒَﺮَ
ﺧـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
alif hamza
'
kha
kh
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för informera består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺧﺒَﺮَ och uttalas 'akhbara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av informera

dåtid
nutid
han
'akhbara
ﺃَﺧﺒَﺮَ
han - dåtid
yukhbiru
ﻳُﺨﺒِﺮُ
han - nutid
hon
'akhbarat
ﺃَﺧﺒَﺮَﺕ
hon - dåtid
tukhbiru
ﺗُﺨﺒِﺮُ
hon - nutid
jag
'akhbartu
ﺃَﺧﺒَﺮﺕُ
jag - dåtid
'ukhbiru
ﺃُﺧﺒِﺮُ
jag - nutid