Arabiska för damm

ghabaar
ﻏَﺒَﺎﺭ
damm – maskulinum singular

Det arabiska ordet för damm uttalas ghabaar och skrivs ﻏَﺒَﺎﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet damm

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet damm består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med damm

Alla bokstäver i damm

ﻏَﺒَﺎﺭ
ﻏـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺮ
 
ghayn
gh
beh
b
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för damm består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﺒَﺎﺭ och uttalas ghabaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver