Arabiska för föråldrad, urgammal

ghaabir
ﻏَﺎﺑِﺮ
föråldrad, urgammal – maskulinum singular

Det arabiska ordet för föråldrad, urgammal uttalas ghaabir och skrivs ﻏَﺎﺑِﺮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet föråldrad, urgammal består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med föråldrad, urgammal

Alla bokstäver i föråldrad, urgammal

ﻏَﺎﺑِﺮ
ﻏـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
ghayn
gh
alef
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för föråldrad, urgammal består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﺎﺑِﺮ och uttalas ghaabir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver