Arabiska för enhet, ensamhet

waHda
ﻭَﺣﺪَﺓ
enhet, ensamhet – femininum singular

Det arabiska ordet för enhet, ensamhet uttalas waHda och skrivs ﻭَﺣﺪَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns enhet, ensamhet i:

waHdaat
ﻭَﺣﺪَﺍﺕ
enhet, ensamhet – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet enhet, ensamhet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet enhet, ensamhet består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Ha som skrivs och uttalas H och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med enhet, ensamhet

Alla bokstäver i enhet, ensamhet

ﻭَﺣﺪَﺓ
ﺣـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺪ
 
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
ـﺔ
 
waw
w
Ha
H
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för enhet, ensamhet består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻭَﺣﺪَﺓ och uttalas waHda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för enhet, ensamhet

fa3la blir waHda

Vi har sett att det arabiska ordet för enhet, ensamhet skrivs ﻭَﺣﺪَﺓ och uttalas waHda. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är w, H och d, blir ordet waHda.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som enhet, ensamhet