Arabiska för dammig

mughabbar
ﻣُﻐَﺒَّﺮ
dammig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dammig uttalas mughabbar och skrivs ﻣُﻐَﺒَّﺮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dammig består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dammig

Alla bokstäver i dammig

ﻣُﻐَﺒَّﺮ
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
mim
m
ghayn
gh
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för dammig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻐَﺒَّﺮ och uttalas mughabbar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver