Arabiska för orsaka damm

ghabbara
ﻏَﺒَّﺮَ
orsaka damm – dåtid han
yughabbiru
ﻳُﻐَﺒِّﺮُ
orsaka damm – nutid han

Det arabiska verbet för att orsaka damm skrivs ﻏَﺒَّﺮَ och uttalas ghabbara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻐَﺒِّﺮُ och uttalas yughabbiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet orsaka damm består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med orsaka damm

Alla bokstäver i orsaka damm

ﻏَﺒَّﺮَ
ﻏـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
ghayn
gh
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för orsaka damm består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻏَﺒَّﺮَ och uttalas ghabbara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av orsaka damm

dåtid
nutid
han
ghabbara
ﻏَﺒَّﺮَ
han - dåtid
yughabbiru
ﻳُﻐَﺒِّﺮُ
han - nutid
hon
ghabbarat
ﻏَﺒَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tughabbiru
ﺗُﻐَﺒِّﺮُ
hon - nutid
jag
ghabbartu
ﻏَﺒَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'ughabbiru
ﺃُﻏَﺒِّﺮُ
jag - nutid