Arabiska för utmattad

Hasir
ﺣَﺴِﺮ
utmattad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för utmattad uttalas Hasir och skrivs ﺣَﺴِﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utmattad består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utmattad

Alla bokstäver i utmattad

ﺣَﺴِﺮ
ﺣـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
 
Ha
H
sin
s
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för utmattad består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺴِﺮ och uttalas Hasir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för utmattad

fa3il blir Hasir

Vi har sett att det arabiska ordet för utmattad skrivs ﺣَﺴِﺮ och uttalas Hasir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är H, s och r, blir ordet Hasir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som utmattad