Arabiska för spel

talaa3ub
ﺗَﻠَﺎﻋُﺐ
spel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för spel uttalas talaa3ub och skrivs ﺗَﻠَﺎﻋُﺐ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spel består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, ayn som skrivs och uttalas 3 och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spel

Alla bokstäver i spel

ﺗَﻠَﺎﻋُﺐ
ﺗـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ta
t
lam
l
alef
ayn
3
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för spel består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻠَﺎﻋُﺐ och uttalas talaa3ub.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för spel

tafaa3ul blir talaa3ub

Vi har sett att det arabiska ordet för spel skrivs ﺗَﻠَﺎﻋُﺐ och uttalas talaa3ub. Ordet följer mönstret verbalnomen form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ul och ordets rotbokstäver är l, 3 och b, blir ordet talaa3ub.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som spel