Arabiska för skrikande

Sakhib
ﺻَﺨِﺐ
skrikande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skrikande uttalas Sakhib och skrivs ﺻَﺨِﺐ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skrikande består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, kha som skrivs och uttalas kh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skrikande

Alla bokstäver i skrikande

ﺻَﺨِﺐ
ﺻـ
ـﺨـ
ـﺐ
 
ﺻـ
ـﺨـ
ـﺐ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Sad
S
kha
kh
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för skrikande består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺨِﺐ och uttalas Sakhib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver