Arabiska för kommentar

ta3liiq
ﺗَﻌﻠِﻴﻖ
kommentar – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kommentar uttalas ta3liiq och skrivs ﺗَﻌﻠِﻴﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kommentar i:

ta3liiqaat
ﺗَﻌﻠِﻴﻘَﺎﺕ
kommentar – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kommentar

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kommentar består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kommentar

Alla bokstäver i kommentar

ﺗَﻌﻠِﻴﻖ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ta
t
ayn
3
lam
l
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för kommentar består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻌﻠِﻴﻖ och uttalas ta3liiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kommentar

taf3iil blir ta3liiq

Vi har sett att det arabiska ordet för kommentar skrivs ﺗَﻌﻠِﻴﻖ och uttalas ta3liiq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är 3, l och q, blir ordet ta3liiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kommentar