Arabiska för fästa, följa

ta3allaqa
ﺗَﻌَﻠَّﻖَ
fästa, följa – dåtid han
yata3allaqu
ﻳَﺘَﻌَﻠَّﻖُ
fästa, följa – nutid han

Det arabiska verbet för att fästa, följa skrivs ﺗَﻌَﻠَّﻖَ och uttalas ta3allaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻌَﻠَّﻖُ och uttalas yata3allaqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fästa, följa består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fästa, följa

Alla bokstäver i fästa, följa

ﺗَﻌَﻠَّﻖَ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ta
t
ayn
3
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för fästa, följa består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻌَﻠَّﻖَ och uttalas ta3allaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fästa, följa

tafa33ala blir ta3allaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för fästa, följa skrivs ﺗَﻌَﻠَّﻖَ och uttalas ta3allaqa. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är 3, l och q, blir ordet ta3allaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fästa, följa

Böjningsformer av fästa, följa

dåtid
nutid
han
ta3allaqa
ﺗَﻌَﻠَّﻖَ
han - dåtid
yata3allaqu
ﻳَﺘَﻌَﻠَّﻖُ
han - nutid
hon
ta3allaqat
ﺗَﻌَﻠَّﻘَﺖ
hon - dåtid
tata3allaqu
ﺗَﺘَﻌَﻠَّﻖُ
hon - nutid
jag
ta3allaqtu
ﺗَﻌَﻠَّﻘﺖُ
jag - dåtid
'ata3allaqu
ﺃَﺗَﻌَﻠَّﻖُ
jag - nutid