Arabiska för relaterad

muta3alliq
ﻣُﺘَﻌَﻠِّﻖ
relaterad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för relaterad uttalas muta3alliq och skrivs ﻣُﺘَﻌَﻠِّﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns relaterad i:

muta3alliquuna
ﻣُﺘَﻌَﻠِّﻘُﻮﻥَ
relaterad – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet relaterad består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med relaterad

Alla bokstäver i relaterad

ﻣُﺘَﻌَﻠِّﻖ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
ta
t
ayn
3
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för relaterad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻌَﻠِّﻖ och uttalas muta3alliq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för relaterad

mutafa33il blir muta3alliq

Vi har sett att det arabiska ordet för relaterad skrivs ﻣُﺘَﻌَﻠِّﻖ och uttalas muta3alliq. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är 3, l och q, blir ordet muta3alliq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som relaterad