Arabiska för avvaktande, fast, ouppklarad

3aaliq
ﻋَﺎﻟِﻖ
avvaktande, fast, ouppklarad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avvaktande, fast, ouppklarad uttalas 3aaliq och skrivs ﻋَﺎﻟِﻖ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avvaktande, fast, ouppklarad består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avvaktande, fast, ouppklarad

Alla bokstäver i avvaktande, fast, ouppklarad

ﻋَﺎﻟِﻖ
ﻋـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ayn
3
alef
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för avvaktande, fast, ouppklarad består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﻟِﻖ och uttalas 3aaliq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avvaktande, fast, ouppklarad

faa3il blir 3aaliq

Vi har sett att det arabiska ordet för avvaktande, fast, ouppklarad skrivs ﻋَﺎﻟِﻖ och uttalas 3aaliq. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är 3, l och q, blir ordet 3aaliq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avvaktande, fast, ouppklarad