Arabiska för hängande

mu3allaq
ﻣُﻌَﻠَّﻖ
hängande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hängande uttalas mu3allaq och skrivs ﻣُﻌَﻠَّﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hängande i:

mu3allaqa
ﻣُﻌَﻠَّﻘَﺔ
hängande – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hängande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hängande

Alla bokstäver i hängande

ﻣُﻌَﻠَّﻖ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
ayn
3
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för hängande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌَﻠَّﻖ och uttalas mu3allaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hängande

mufa33al blir mu3allaq

Vi har sett att det arabiska ordet för hängande skrivs ﻣُﻌَﻠَّﻖ och uttalas mu3allaq. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är 3, l och q, blir ordet mu3allaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hängande