Arabiska för skarp

laadhi3
ﻟَﺎﺫِﻉ
skarp – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skarp uttalas laadhi3 och skrivs ﻟَﺎﺫِﻉ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet skarp

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skarp består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs ﻝ och uttalas l, dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i skarp

ﻟَﺎﺫِﻉ
ﻟـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ـﺬ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
lam
l
alef
dhal
dh
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för skarp består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟَﺎﺫِﻉ och uttalas laadhi3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver