Arabiska för tillägg

'iDaafa
ﺇِﺿَﺎﻓَﺔ
tillägg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tillägg uttalas 'iDaafa och skrivs ﺇِﺿَﺎﻓَﺔ.

Ordklass: substantiv.

Så används ordet tillägg

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tillägg består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs ﺽ och uttalas D, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tillägg

Alla bokstäver i tillägg

ﺇِﺿَﺎﻓَﺔ
ﺿـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﺿـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺔ
 
ـﺈ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
hamza
'
Dad
D
alef
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för tillägg består av: Bokstaven hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺇِﺿَﺎﻓَﺔ och uttalas 'iDaafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver