Arabiska för vältalig

baliigh
ﺑَﻠِﻴﻎ
vältalig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vältalig uttalas baliigh och skrivs ﺑَﻠِﻴﻎ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vältalig består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vältalig

Alla bokstäver i vältalig

ﺑَﻠِﻴﻎ
ﺑـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻎ
 
ﺑـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
 
beh
b
lam
l
ya
y
ghayn
gh
 
 
Det arabiska ordet för vältalig består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻎ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﻠِﻴﻎ och uttalas baliigh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vältalig

fa3iil blir baliigh

Vi har sett att det arabiska ordet för vältalig skrivs ﺑَﻠِﻴﻎ och uttalas baliigh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är b, l och gh, blir ordet baliigh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vältalig