Arabiska för retorik

balaagha
ﺑَﻠَﺎﻏَﺔ
retorik – femininum singular

Det arabiska ordet för retorik uttalas balaagha och skrivs ﺑَﻠَﺎﻏَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet retorik består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, lam som skrivs och uttalas l och ghayn som skrivs och uttalas gh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med retorik

Alla bokstäver i retorik

ﺑَﻠَﺎﻏَﺔ
ﺑـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﻏـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﻏـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺔ
 
beh
b
lam
l
alef
ghayn
gh
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för retorik består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑَﻠَﺎﻏَﺔ och uttalas balaagha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för retorik

fa3aala blir balaagha

Vi har sett att det arabiska ordet för retorik skrivs ﺑَﻠَﺎﻏَﺔ och uttalas balaagha. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är b, l och gh, blir ordet balaagha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som retorik