Arabiska för kommunicera

ballagha
ﺑَﻠَّﻎَ
kommunicera – dåtid han
yuballighu
ﻳُﺒَﻠِّﻎُ
kommunicera – nutid han

Det arabiska verbet för att kommunicera skrivs ﺑَﻠَّﻎَ och uttalas ballagha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺒَﻠِّﻎُ och uttalas yuballighu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kommunicera består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, lam som skrivs och uttalas l och ghayn som skrivs och uttalas gh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kommunicera

Alla bokstäver i kommunicera

ﺑَﻠَّﻎَ
ﺑـ
ـﻠـ
ـﻎ
 
ﺑـ
ـﻠـ
ـﻎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
 
beh
b
lam
l
ghayn
gh
 
 
Det arabiska ordet för kommunicera består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻎ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺑَﻠَّﻎَ och uttalas ballagha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kommunicera

fa33ala blir ballagha

Vi har sett att det arabiska ordet för kommunicera skrivs ﺑَﻠَّﻎَ och uttalas ballagha. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är b, l och gh, blir ordet ballagha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kommunicera

Böjningsformer av kommunicera

dåtid
nutid
han
ballagha
ﺑَﻠَّﻎَ
han - dåtid
yuballighu
ﻳُﺒَﻠِّﻎُ
han - nutid
hon
ballaghat
ﺑَﻠَّﻐَﺖ
hon - dåtid
tuballighu
ﺗُﺒَﻠِّﻎُ
hon - nutid
jag
ballaghtu
ﺑَﻠَّﻐﺖُ
jag - dåtid
'uballighu
ﺃُﺑَﻠِّﻎُ
jag - nutid