Arabiska för uppnående

baluugh
ﺑَﻠُﻮﻍ
uppnående – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uppnående uttalas baluugh och skrivs ﺑَﻠُﻮﻍ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppnående består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, lam som skrivs och uttalas l och ghayn som skrivs och uttalas gh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppnående

Alla bokstäver i uppnående

ﺑَﻠُﻮﻍ
ﺑـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺑـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
 
beh
b
lam
l
waw
w
ghayn
gh
 
 
Det arabiska ordet för uppnående består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﻠُﻮﻍ och uttalas baluugh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uppnående

fa3uul blir baluugh

Vi har sett att det arabiska ordet för uppnående skrivs ﺑَﻠُﻮﻍ och uttalas baluugh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3uul och ordets rotbokstäver är b, l och gh, blir ordet baluugh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uppnående