Arabiska för betydande, mogen, seriös

baaligh
ﺑَﺎﻟِﻎ
betydande, mogen, seriös – maskulinum singular

Det arabiska ordet för betydande, mogen, seriös uttalas baaligh och skrivs ﺑَﺎﻟِﻎ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet betydande, mogen, seriös

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet betydande, mogen, seriös består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, lam som skrivs och uttalas l och ghayn som skrivs och uttalas gh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med betydande, mogen, seriös

Alla bokstäver i betydande, mogen, seriös

ﺑَﺎﻟِﻎ
ﺑـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻎ
 
ﺑـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
 
beh
b
alef
lam
l
ghayn
gh
 
 
Det arabiska ordet för betydande, mogen, seriös består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻎ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺎﻟِﻎ och uttalas baaligh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för betydande, mogen, seriös

faa3il blir baaligh

Vi har sett att det arabiska ordet för betydande, mogen, seriös skrivs ﺑَﺎﻟِﻎ och uttalas baaligh. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är b, l och gh, blir ordet baaligh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som betydande, mogen, seriös